top of page

UYGULAMA DANIŞMANLIĞI

Logo Tiger3, Logo Tiger3 Enterprise, Logo Crm, Logo Mind Budget, Logo Mind Insight, E-Flow, Depo Ambar Yönetimi, Barkodlu Depo Yönetimi, Sıcak Satış, Soğuk Satış, Dağıtım ve Tedarik Yönetimi süreçlerinin analizi, kurgulanması ve yönetim raporlarının hazırlanması işlemlerinin firmanız ortamında sunulduğu kurumsal yerinde destek hizmetidir.

Ön Analiz

İşletmenizin iyileştirme hedefleri, yeni sistemden beklentileri ve gerçekçi bir teklifin yapılabilmesi için gerekli bilgilerin toplandığı proje öncesi hazırlık çalışmasıdır. 
Burada önemli olan proje için gerekli tüm verilerin kesin ve açık bir dille belirlenmiş olmasıdır. Ön Analiz, Deltasoft'un gerçekçi bir plan yaparak sağlıklı bir teklif oluşturmasını sağlamakla kalmayıp tespit edilen hedeflere ne denli ulaşılabilmiş olduğunu görme imkanını da verir.


Analiz ve Tasarım

Ön Analiz'de belirlenen hedeflerden hareketle, projenin detay planı hazırlanır ve gerekli görev dağılımı yapılır. Bu plan çerçevesinde, sistemin kurulabilmesi için gerekli her türlü bilgi en ince detayına kadar toplanır ve gereken tasarımlar müşteri proje gurubu ile birlikte yapılarak Analiz ve Tasarım Raporu oluşturulur. 
İşletmeniz, içerisinde firma yapısı, kullanıcı tanımları, genel sistem parametreleri, iş akış analizleri vb. bilgilerin yer aldığı Analiz ve Tasarım Raporu'nu kullanarak sistemini kendisi kurabilir veya Deltasoft'un Uygulama Uzmanları'na kurdurabilir. Yeni sistemi kullanacak olan İşletmenizin elemanları,gerekli eğitimlerden geçirilir.


Kuruluş

Analiz ve Tasarım Raporu'ndan hareketle, hedeflenen sistem kurulur ve test edilir. İşletmenizin temsilcisi ile birlikte tespit edilen anahtar kullanıcılara, Analiz ve Tasarım Raporu temel alınarak pekiştirme eğitimi verilir. Sistem Kullanım Rehberi hazırlanır.


Kullanıma Geçiş

Bu aşamada bütün testleri yapılmış olan yeni sistem, olası riskleri en aza indirmek için mevcut sistemle bir süre paralel çalıştırıldıktan sonra devreye alınır.Böylesine kapsamlı bir projenin başarılı olabilmesi için, İşletmenin üst düzey yönetiminin desteğine, yeni sistemi kullanacak personelin firma içi bilgi birikimine ve projeye aktif katılımlarına ihtiyaç vardır.


Pilot Çalışma

Sistemin parça parça uygulamaya konmasıdır.Buradaki hedef bütünün kendi içinde tutarlı ve anlamlı parçalara ayrılarak belli bölüm veya dönemlerde işletilmesidir. Böylece projelerdeki risk azaltılmış olur, teknik ve psikolojik olarak işletmede yaygınlaştırılması daha kolay olur.


Uygulama Sonrası Danışmanlık

Kurulan sistemin güvenliğinin ve devamlılığın sağlanması (1 Yıl Süreyle), 
Zaman içinde değişen ihtiyaçlara göre sistemin yeniden düzenlenmesi, Periyodik sistem denetimi,
Denetim sonuçlarının ve tespit edilen yeni ihtiyaçların belgelendirildiği Sistem Denetim Raporu'nun oluşturulması gibi konulardır
 

bottom of page