top of page
mind_navigator_edited.jpg

Logo Mind Navigator , işletmelerin ihtiyaç ve taleplerine kolaylıkla uyum sağlayabilen , üretilen tüm karmaşık verileri süzüp çok boyutlu analizlerle stratejik açıdan önemli bilgilere dönüştürebilen değer katan analizleri ile hızlı ve dinamik raporlamasıyla karmaşık verilerin işlenip veri analizi ve hızlı raporlandırma yapabilen bir çözümdür. 

Navigator şirketinizin geleceğine ait kararları zamanında ve doğru olarak almanıza yardımcı olur. Navigator içinde yer alan DLL (Dynamic Link Library-Dinamik Bağlantı Kütüphanesi), Gold ile MS Excel arasında dinamik bir bağlantı kurar. MS Excel tabanlı bu sistem, yöneticilerin ticari sistemi kullanmadan bu sistemdeki bilgilere "on-line" ulaşarak, istedikleri rapor ve grafikleri güncel olarak almalarını sağlar.

Navigator ile neler yapabilirsiniz?

·  Şirketin gerçek durumunu izlemeyi sağlayan özet, ayrıntılı dağılım, durum tabloları ve grafikler hazırlanır. Grafik ortamın tüm avantajlarını kullanan Navigator ile çeşitli görsel anlatım yolları oluşturursunuz. 

·  Bütçe hedefleri ile gerçekleşen rakamları karşılaştıran tablolar ve grafikler hazırlanır. Böylece hedeflerden ne kadar saptığınızı izleyebilirsiniz. Bu ölçümler ışığında kısa ve uzun vadeli tahminler yapabilirsiniz.

·  Finansal analiz çalışmaları yapabilir, şirketin değişik koşullardan nasıl etkilendiğini gösteren analiz sistemleri kurabilirsiniz.

·  Nakit akış tabloları, ürün kârlılık tabloları, gelir ve gider tabloları ve diğer mali tablolar hazırlanır. Bu tabloları Navigator'ın sağladığı esneklik sayesinde kendinize özgü biçimlerde oluşturabilirsiniz. Navigator ile oluşturulan "Nakit Akış Tabloları" üzerinde yer alan bilgiler, her tür değişiklikten anında etkilenir ve tablo her an güncelliğini korur. Böylece Navigator şirket yönetimine, satış dağılımlarının yanı sıra gider dağılımlarını da anlık olarak iletme olanağı sunar.

·  Üretilen ya da satılan ürünlerin kâr ve maliyet analizlerini yapabilirsiniz. Navigator ile ürün maliyetlerinde ya da ürün kârlılığında meydana gelen değişiklikleri anlık olarak izleyebilirsiniz.

·  Navigator değişik satış tabloları hazırlama imkanı verir. Satışları bölgesel, ürün ya da satıcı bazında izleyebileceğiniz gibi aylık, haftalık, günlük olarak da inceleyebilirsiniz.

Navigator fonksiyonları ile her tür bilgiye ulaşılabilir ve yüklendiği anda MS Excel fonksiyonları arasına Navigator fonksiyonları da eklenir.

Navigator fonksiyonlarının parametreleri sayesinde ne tür özellikte ve detayda bilgi istediğinizi belirtirsiniz. Parametre ekranı bir tür filtre işlevi görür ve yalnızca görmek istediğiniz bilgileri diğer bilgilerden ayırarak tabloya aktarır.

Tablonun bir kere tanımlanmış olması dinamik bağlantının kurulması için yeterlidir. Aynı tablo her açıldığında güncel bilgileri inceleyebilirsiniz. Elektronik tablonun tek bir hücresine girilmiş Navigator fonksiyonu, MS Excel'in sağlamış olduğu kopyalama özelliğiyle diğer hücrelere kopyalanır. Böylece fonksiyon üzerinde yalnızca belirli parametreler değiştirerek farklı bilgilerin gelmesini sağlarsınız. Hazırlanan elektronik tabloların bir parçası olan e-mail fonksiyonuyla tablolar elektronik ortamda diğer yöneticilere yollanabilir, grafiklerle görselleştirilebilir.

bottom of page