top of page
mind_insight_edited.jpg

Self-servis veri keşfi ve analizi süreçlerini kolaylaştırarak verilerin işletmelere değer katan, anlamlı, aksiyon odaklı bilgilere dönüştürülmesini sağlayan Logo Mind Insight İş Analitiği çözümü , güçlü analiz veri keşfi ve görselleştirilmiş yeteneği ile hem mevcut durum hem de geleceğe yönelik stratejiler veriye dayalı, objektif ve etkili şekilde yönetilmesini sağlamaktadır.

bottom of page