top of page
b_logo-flow-3187.jpg

E-Flow , şirketlerin iş süreçlerini kolaylaştırır. İş akışını bir merkezde toplayarak sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Bir işin tamamlanıp tamamlanmadığını , işin hangi aşamada olduğunu ve bir sonraki adımın kimde olduğunu kontrol edip bulur ve görevlendirmeyi yapar. Aynı zamanda ERP , CRM , HR sistemleri ile entegredir. Farklı iş akışlarını düzenleyebilen süreç tasarımı sayesinde verimliliği arttırır ve operasyonel hatalar azaltır. E-Flow kullanımı kolay , maliyeti düşük bir iş süreç yönetim sistemidir.

bottom of page